24/7 Bel ons gerust 079 - 352 32 32

Inhoudsopgave

Politiek 

De wetgevende macht berust bij een nationale vergadering van 33 leden, waarvan er 25 rechtstreeks in kiesdistricten worden gekozen, waarbij het evenwicht op basis van de uitslag van de verkiezingen voor de nationale assemblee is vastgesteld.

Parti Lepep, The People’s Party, voorheen bekend als het People’s Progressive Front (SPPF) van de Seychellen, wordt momenteel geleid door president Faure en heeft 14 zetels in de Assemblee. De “Linyon Demokratik Seselwa” (LDS), onder leiding van de heer Wavel Ramkalawan, heeft 19 zetels in de Assemblee.

De Republiek van de Seychellen is lid van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie en de Britse Gemenebest. De Seychellen hebben ambassades in Parijs, New York, Brussel, Addis Ababa, Abu Dhabi, New Delhi, Beijing, Pretoria en Londen alsmede veel honorair consuls wereldwijd.

Economie

De Seychellen hebben een gemengde economie. In vele sectoren, zoals het toerisme en de kleinhandel, concurreren instellingen van de overheid met de privésector. Niettemin zijn een aantal domeinen exclusief voorbehouden aan deze officiële instellingen. Dit zijn ondermeer elektriciteit en watervoorziening, import van essentiële basisprodukten en openbaar vervoer. De privésector en de regering hebben ook een aantal gemeenschappelijke projecten, zoals een assemblagefabriek voor televisietoestellen, een verffabriek en een fabriek voor het inblikken van tonijn.

In het licht van de ontwikkelingsbehoeften en de noodzaak van planning op nationaal vlak heeft de regering een plan opgesteld dat rekening houdt met drie hoofddoelstellingen :

  • verbetering van de levensstandaard en de kwaliteit van het leven;
  • het bereiken van een haalbaar ontwikkelingsniveau;
  • in de eigen behoeften kunnen voorzien en onafhankelijk zijn van invoer.

Het plan probeert milieuproblematiek en de sociale hangijzers in te passen in het raamwerk van een haalbare economische ontwikkeling.

Visserij

Van toenemend belang is de sector van de industriële visserij, gebaseerd op de toekenning van visvergunningen aan buitenlandse tonijnvangers. Bovenop de opbrengst van de vergunning heeft de aanwezigheid van vreemde vissersschepen in de Seychellen andere belangrijke economische voordelen, vooral dankzij de overslag van tonijn in de haven van Victoria. Ten gevolge van de uitbreiding van de visserijsector is de overslag een belangrijke bron van werkgelegenheid geworden in de visserijhaven.

Bijgevolg hebben de Seychellen geen andere keuze dan aantrekkelijke prijzen te vragen voor de diensten. Dit onderstreept op zijn beurt de noodzaak voor een voortdurende aandacht voor en verbetering van de produktiviteit in de haven.

Landbouw

De landbouw in de Seychellen heeft met een aantal beperkingen af te rekenen. De totale bebouwbare oppervlakte wordt geschat op 400 hectare, waarvan een belangrijk deel bestaat uit voedselarme bodem. Bovendien is er, ondanks de overvloedige neerslag van 2000 mm per jaar, een zeer onregelmatig weerpatroon, met scherpe tegenstelling tussen nat en droog seizoen, wat de beschikbare gewassen sterk beperkt. Het gebrek aan troeven voor de landbouw is weerspiegeld in de nauwelijks 5 procent bijdrage van de landbouw aan het Bruto Nationaal Produkt (BNP).

Ondanks deze beperkingen blijft de landbouwsector van strategisch belang, niet alleen voor de zelfvoorziening in voedsel, maar ook vanwege het sleutelverband met de sector van het toerisme. Op heden word het voedsel voor de toeristische sector hoofdzakelijk ingevoerd en verzwakt als dusdanig het vermenigvuldigingseffect van de “toeristen-roepie” voor de rest van de economie.

Voor zover dus de binnenlandse voedselvoorziening voldoende is om de noden van de toeristische sector te voldoen kunnen verliezen op dit hefboomeffect geminimaliseerd worden en zodoende de economische groei versterken.

Toerisme

Toerisme is één van de belangrijkste economische sectoren van de Seychellen, die direct ongeveer 20 % van het BNP genereert. Zijn bijdrage tot de werkgelegenheid, inkomsten voor de schatkist en de betalingsbalans is belangrijk. Het toerisme staat rechtstreeks in voor 18 % van de werkgelegenheid en nog veel meer in de toeleveringssectoren.

Toerisme staat in voor 70 procent van de inkomsten in buitenlandse deviezen.

In 2017 bezochten 349.861 toeristen de Seychellen, waarvan 62% uit Europa. De belangrijkste markten zijn Frankrijk, Italië en West-Duitsland.

De regering heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen teneinde de inkomsten per bezoeker te maximaliseren, de toegevoegde waarde voor de economie veilig te stellen en het toepassen van een strikte “waar voor je geld” politiek. Daarom werd elk aspect van het toerisme, met inbegrip van het volledige product gaande van accommodatie en keuken tot ontspanning, excursies en diensten evenals het binnenkomend transport, marketing, prijszetting en licenties herzien tot in de kleinste details.

De vooruitgang naar het bereiken van deze doelstelling wordt van dichtbij gevolgd, om er zeker van te zijn dat de uitzonderlijke aantrekkingskracht van de Seychellen, in het bijzonder de onderwaterwereld, het landschap en de plaatselijke tradities, niet in gevaar worden gebracht. De nadruk zal gelegd worden op de diversiteit van het product, zoals pleziervaren, sportvisserij, duiken, natuurwandelingen en dergelijke.

© 2013 - 2020 Indian Ocean Travel

Deel dit met een vriend(in)/kennis