24/7 Bel ons gerust 079 - 352 32 32

Geschiedenis

Inhoudsopgave

16de eeuw

De eer van de ontdekking komt aan de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco da Gama toe, die de eilanden in 1502 ontdekte. Vermoedelijk gebeurde dit tijdens een reis naar of van Azië, via Kaap de Goede Hoop, op zoek naar nieuwe horizonten.

Vasco da Gama (1468/69-1524), Portret van Gregório Lopes (um 1490-1550), um 1524

Bron:

Da Gama’s collega zeevaarders uit de Renaissance, zoals Columbus, Cabot en Magellaen waren weinig geïnteresseerd in nederzettingen in de Indische Oceaan en zo werden de Seychellen gedurende de 16e en 17e eeuw relatief ongemoeid gelaten. In de 17e eeuw kwamen de piraten en legden beslag op zon, zee en zand.

18de eeuw

Vanuit een politiek oogpunt kwamen de Seychellen voor het eerst in de geschiedenis toen de Franse marine kapitein Nicolas Morphy op 1 november 1756 de ‘bezitsteen’ op het eiland Mahé plaatste om op die manier namens de Koning van Frankrijk de Seychellen en de andere eilanden aan het Franse territorium toe te voegen. De schepen van de Franse vloot waren in die tijd voorzien van dergelijke stenen, voor het geval ze waardevolle maar onbewoonde eilanden ontmoetten.

Bertrand François Mahé De La Bourdonnais (1699 – 1753), portret gemaakt door Antoine Graincourt (1748-1823)

Bron: Wikimedia

Hoewel 1756 om die reden belangrijk mag zijn geweest, was het niet de eerste keer dat iemand er voet aan wal zette. Reeds in 1742 landde Lazare Picault op aandringen van de gouverneur van Mauritius, de burggraaf Mahé de Labourdonnais op de Seychellen. Niet lang daarna werd het grootste eiland van de archipel Mahé genoemd, naar de burggraaf. De archipel zelf werd genoemd naar de burggraaf Moreau des Seychelles, Controleur-generaal van Financiën in de regering van Louis XV.

Jean Moreau de Séchelles

Bron: Transferred from fr.wikipedia to Commons by Korrigan using CommonsHelper.  riginal uploader was Justelipse at fr.wikipedia

Eind 18e eeuw

In de tweede helft van de 18e eeuw hadden de Fransen een stevige voet aan de grond in het meer zuidelijk gelegen Mauritius. In 1768 zette Pierre Poivre, bestuurder van het eiland voor de Fransen, een expeditie op onder leiding van Marion Dufresne, met ondermeer het voorraadschip “La Digue” en de schoener “La Curieuse”. Hij introduceerde kaneel op de Seychellen in een poging te concurreren met de Nederlandse handelaars die kruiden invoerden naar Europa vanuit de Molukken. De kolonisatie vorderde evenwel niet tot 1786 toen de Heer de Malavois de landbouw begon te ontwikkelen. In 1791 telde de nederzetting 572 inwoners : 65 blanke kolonisten, 20 vrije zwarten en 487 slaven ingevoerd uit Afrika en Madagascar.

Pierre Poivre tekening gemaakt door Ephraim Conquy (1809-1843)

In het eind van de 18e eeuw, toen Napoleon op het hoogtepunt van zijn macht was, beslisten de Britten dat het moment gekomen was om de plak te zwaaien in de Indische Oceaan. Op het hoogtepunt van de Napoleontische oorlogen werd commandant ridder Jean Baptiste Queau de Quinssy aangesteld als hoofd van de Seychellen. Zijn belangrijkste taak bestond erin weerstand te bieden tegen de invasie van een Brits marine-eskadron dat eiste dat hij de eilanden zou overdragen in naam van zijn Koning. Met schijnbare onderworpenheid maakte de Quinssy de “eerste capitulatie van de Seychellen” op, haalde de Franse vlag naar beneden en hees de Union Jack. Zodra de Britten vertrokken waren hees hij evenwel opnieuw de Franse vlag en herhaalde deze schijnvertoning meer dan vijf keer bij de terugkeer van de Britse inspecteurs van de Marine.

19de eeuw

De eilanden bleven in Franse handen tot de nederlaag van Napoleon in Waterloo. In 1814 werden de Seychellen, samen met Mauritius, onder het verdrag van Parijs, overgedragen aan Groot Brittannië. Als erkenning voor de Quinssy’s toewijding en populariteit vroegen de Britten de Fransman te blijven als eerste Britse gouverneur. Hij aanvaardde en veranderde zijn naam in “de Quincy”. Tot op heden is er in Victoria een straat naar hem genoemd… met beide schrijfwijzen. De Quinssy bleef commandant gedurende 13 jaar, tot bij zijn overlijden in 1827.

Jean Baptiste Queau de Quinssy  © Seychelles National Archives

Onder de Britten bereikten de Seychellen in het jaar 1825 ongeveer 7000 inwoners. Tijdens deze periode werden belangrijke landgoederen aangelegd die kokosnoot, voedingsgewassen, katoen en suikerriet produceerden. Tijdens deze periode zagen de Seychellen ook de oprichting van Victoria als haar hoofdstad, de ballingschap van talrijke en kleurrijke onruststokers uit het rijk, de verwoesting veroorzaakt door de beroemde Avalanche van 1862.

De Engelsen hebben zich nooit echt gevestigd op het eiland, zodat de Franse invloed redelijk sterk bleef. Veel Afrikaanse slaven werden naar het eiland gebracht om te gaan werken. Na de afschaffing van de slavernij zijn veel slaven bevrijd toen illegale slavenschepen door de Engelse fregatten op de Indische Oceaan werden onderschept.

20ste eeuw

Pas in 1903 werden de Seychellen een Britse kroonkolonie, los van Mauritius. Na de overname door de Britten volgde een kalme 19e eeuw en de 20ste eeuw begon er op dezelfde manier. De twee wereldoorlogen werden op de eilanden ternauwernood opgemerkt, hoewel Groot-Brittannië in beide oorlogen betrokken was. De eerste bank opende zijn deuren in 1959 en de eerste luchthaven, op Mahé, werd operationeel in 1971.

In het begin van de jaren 60 werd het politiek wat onrustig en beetje bij beetje werd de grondwet hervormd. In 1975 werd een coalitie regering gevormd.  Seychellen bereikten onafhankelijkheid in Groot-Brittannië in 1976 en werden een republiek binnen het gemenebest.

Er was evenwel nog steeds sociale onrust in het land en op 5 juni 1977 kwam France Albert René na een staatsgreep aan het hoofd van een éénpartij staat.

Voormalige President van de Seychellen France-Albert René bij de presentatie van zijn biografie door Kevin Shillington

In december 1991 kondigde de President, ingevolge veranderingen op het internationaal niveau, grondwetgevende verkiezingen aan voor juli 1992, onder het meerpartijen systeem, en presidentsverkiezingen later dat jaar. In juli 1993 kwamen die presidentsverkiezingen er en Mr. René behield zijn presidentschap.

De Seychellen zijn momenteel een Onafhankelijke Republiek binnen het Britse Gemenebest. De regering van de Seychellen wordt geleid door een verkozen president met een kabinet van 11 ministers.

Sinds de onafhankelijkheid in 1976 en de installatie van de socialistische regering in 1977 werd veel bereikt op het vlak van sociale vooruitgang, zodat er terecht sprake kan zijn van een ‘mini welvaartsstaat’.

De gezondheidszorg werd gereorganiseerd en verbeterd en is vrij toegankelijk voor alle Seychellois. Nieuwe poliklinieken en hospitalen werden gebouwd. De pensioenen werden herzien zodat diegenen die gepensioneerd zijn en zij die van een uitkering moeten leven in comfortabele veiligheid kunnen leven.

Het onderwijs werd gereorganiseerd, gemoderniseerd en uitgebreid, zodat de studenten hun mogelijkheden volledig kunnen ontplooien. Onderwijs is gratis en verplicht. Nieuwe instellingen, zoals de Polytechnic, training centra voor verpleegsters, leraars, hotel en restaurant, landbouw en management zijn uitstekende voorbeelden van de inspanningen die het land levert voor de ontwikkeling van het arbeidspotentieel en voor de opbouw van een professionele samenleving.

Sinds de invoering van het meerpartijen stelsel in december 1991 mogen private scholen en dokters in het land werken. Bovendien is de regering toegewijd aan de bevordering van private investeringen. Binnenkort wordt een nieuwe investeringscode ingevoerd.

Mr. James Alix Michel gedurende zijn 2e termijn als President van de Republiek van de Seychellen. Copyright 2018 © All rights reserved. James Alix Michel

Bron: www.jamesalixmichel.com/

Van 14 april 2004 tot 16 oktober 2016 was James Alix Michel president van de Seychellen.

Op 16 oktober 2016 heeft Danny Faure het presidentschap overgenomen.

Danny Faure (1962 – )

Copyright 2018 © All rights reserved.  State House, Office of the President of the Seychelles, Government of Seychelles

Bij de presidentsverkiezingen van 2020 versloeg Ramkalawan de zittende president Danny Faure. Volgens de verkiezingscommissie behaalde hij 54,9% van de uitgebrachte stemmen. De verkiezingen waren de eerste vreedzame machtsoverdracht sinds de onafhankelijkheid in 1976.

president Wavel Ramkalawan
president Wavel Ramkalawan (Bron: Wikipedia)

© 2013 - 2020 Indian Ocean Travel

Deel dit met een vriend(in)/kennis